Järfälla: Arbetsförmedlare till förstärkta samarbetet med Försäkringskassan

Hitta ansökningsinfo om jobbet Arbetsförmedlare till förstärkta samarbetet med Försäkringskassan i Järfälla. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Järfälla inom den kategorin.

Publicerad: 2022-08-01 // Varaktighet: Heltid

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Sektionens uppdrag
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar för att individer som är sjukskrivna eller har aktivitetsersättning, så tidigt som möjligt, får tillgång till gemensam kartläggning och förstärkta rehabiliteringsinsatser.

Målet för individen som får ta del av samverkan är att de utvecklar eller återfår sin arbetsförmåga.

I ett så tidigt skede som möjligt genomför myndigheterna gemensamma kartläggningar, identifierar behov av-, planerar för- och följer upp de individuella rehabiliteringsinsatser deltagarna deltar i för att underlätta omställning till arbete eller studier. Samverkan med Försäkringskassan består av två delar:

Rehabiliteringssamverkan - Gemensam kartläggning och rehabiliteringsinsatser.
Samt: Möten för omställning - Omställningsmöten och kontaktmöten syftar till att individer ska få en bra övergång mellan sjukförsäkring och arbetslivet.

Beskrivning av tjänsten
Du kommer att ge stöd och service till individer som är i behov av långsiktig och tydlig planering. En stor del av arbetsuppgifterna är att samverka med Försäkringskassan och övriga samverkanspartners internt och externt för att driva ärendet framåt. Du kommer även samarbeta med arbetsgivare och andra aktörer i olika faser i individens rehabiliteringsinsatser. Du har en god förmåga att samarbeta, en god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt och kan möta individer på ett tryggt och lugnt sätt i olika situationer. Du arbetar utifrån Arbetsförmedlingens värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande.

Du arbetar i flera systemstöd och har kontakt med kunder via olika kanaler, som mejl, telefon, digitala videomöten med mera. För jobbet krävs det att du är en van användare av och har goda kunskaper av digitala kanaler.

Vi söker dig som:

- Har ett driv i ärendet och är mål- och resultatinriktad
- Arbetar systematiskt och processinriktat
- Är duktig på regelverk och kan förmedla information på ett tydligt och lättförståeligt sätt
- Är duktig på att administrera, dokumentera, diarieföra, anvisa till insats, följa upp insatser
- Är duktig på att samarbeta med andra, är lösningsfokuserad och alltid ser till hela teamets och uppdragets bästa

Grundläggande krav för tjänsten
- Universitets-/högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) alternativt är du/har du varit anställd som arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen och har goda kunskaper om vårt uppdrag samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete på minst 50 procent under sammanlagt två år.
- Mycket goda kunskaper i svenska, det vill säga god förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt hög läsförståelse. 
- B-körkort

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering
- Erfarenhet av samverkan mellan myndighet, kommun, vårdinstanser och kompletterande aktörer
- Erfarenhet av arbetsförmedlingens verksamhet och arbetsmarknadsfrågor
- Erfarenhet av och/eller genomgått utbildning gällande samtalsmetodik

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsterna är tillsvidare på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsorten är Sollentuna, Solna/Järfälla. Möjlighet till att jobba på distans till viss del finns. 

Sektionen hanterar och handlägger dock ärenden inom hela Stockholm Syd. Ärenden från andra områden i regionen kan förekomma.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-08-14.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Järfälla som Arbetsförmedlare

Nedan visas andra jobb i Järfälla som Arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlare till Enheten Kultur Media, Järfälla

Läs mer Jun 3
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Arbetsförmedlingen, VO Direkt, Enheten Kultur Media

 Enhetens uppdrag

Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande specialförmedling inom kultur –och medieområdet.

Vi tillhör verksamhetsområde Arbetsförmedlingen Direkt och våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Just nu söker vi tre arbetsförmedlare med placering i Järfälla, Stockholm.

Arbetsförmedlingen Kultur Media har uppdraget att ge arbetsgivare och arbetssökande enhetlig, effektiv och kvalificerad arbetsförmedlingsservice. Detta sker genom e-tjänster och personliga service som vi erbjuder främst via telefon och e-post. Vi strävar efter att fler och fler kunder ska få sin service via webb och telefon. Målet är att ge rätt service, i rätt tid och i rätt kanal.

Beskrivning av tjänsten

Du kommer att ge service och stöd till arbetssökande från hela landet via telefon och digitala kanaler. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med arbetssökande göra planeringar och överenskommelser för att gå vidare till arbete eller studier. Även beslutsfattande och administration är en stor del av arbetet, såsom att svara på frågor om det som rör arbetsmarknaden samt inom Kultur och Media och att söka arbete. En stor del i Arbetsförmedlingens uppdrag är att förhindra och minska långtidsarbetslösheten.

Du är bra på att lyssna och prata med människor, ge god service och se möjligheter. Du kommer att tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig och förklara stora textmängder. Du är kommunikativ såväl muntligt som skriftligt och kan anpassa ditt språk till situation och kanal. Du arbetar utifrån vår värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande. Du jobbar effektivt i system och är bra på att fatta beslut. Arbetet är kundintensivt, dynamiskt och kräver hög grad av flexibilitet.

Du ställer dig bakom och arbetar utifrån Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Som person trivs du med att entusiasmera andra och visa på möjligheter med digitala lösningar. Du tycker om att ha många kontaktytor, att jobba i team och att dela med dig av din kunskap till andra.

 Grundläggande krav för tjänsten

- Högskoleutbildning om lägst 180 hp/120 p alternativt är du/har du varit anställd som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare
- Minst två års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50% under sammanlagt två år
- Mycket goda kunskaper att kommunicera på svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.

 

Övriga meriter för tjänsten

- Utbildning inom att leda och föra olika typer av samtal
- Erfarenhet av kundkontakter via digitala kanaler och att ge råd till kunder vid användandet av E-tjänster
- Erfarenhet av arbetsförmedlingsverksamhet och arbetsmarknadsfrågor
- Goda kunskaper att kommunicera på engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av arbete med arbetsinriktad rehabilitering alternativt arbete med personer med funktionsnedsättning

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande

Placeringsort, Järfälla. Tillträde efter överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi är en arbetsplats där vi stöttar varandra, du har alltid en kollega nära till hands. Vårt ledarskap är nära och coachande och uppmuntrar till delaktighet, motivation och ansvarstagande. Våra öppettider är vardagar kl. 8 – 16. Vi sitter i kontorslandskap och arbetet är kundintensivt och dynamiskt. Du får intern grundutbildning och möjlighet till kompetensutveckling. 

Vi erbjuder även förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 20/6-2022.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet samt intyg som styrker kraven på utbildning om minst 180hp/120p samt intyg om arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss.

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu

Arbetsförmedlare till Enheten Kultur Media, Järfälla

Läs mer Apr 4
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande specialförmedling inom kultur –och medieområdet.

Vi tillhör verksamhetsområde Arbetsförmedlingen Direkt och våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Just nu söker vi tre arbetsförmedlare till Järfälla i Stockholm.

Arbetsförmedlingen Kultur Media har uppdraget att ge arbetsgivare och arbetssökande enhetlig, effektiv och kvalificerad arbetsförmedlingsservice. Detta sker genom e-tjänster och personliga service som vi erbjuder främst via telefon och e-post. Vi strävar efter att fler och fler kunder ska få sin service via webb och telefon. Målet är att ge rätt service, i rätt tid och i rätt kanal.

 
Beskrivning av tjänsten
Du kommer att ge service och stöd till arbetssökande från hela landet via telefon och digitala kanaler. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att stötta arbetssökande att ta nästa steg mot arbete eller utbildning, svara på frågor om att söka jobb och mycket annat.  Vidare kommer du att tolka och tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig stora textmängder och förklara vad det betyder. Du är kommunikativ såväl muntligt som skriftligt och kan anpassa ditt språk till situation och kanal.

Som person är du kundorienterad och serviceinriktad, du är bra på att lyssna och prata med människor samt ge god service och ser möjligheter. I ditt arbete är du kommunikativ och lyhörd samtidigt som du arbetar utifrån vår värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande. Vidare är du flexibel och ser möjligheter i förändringar samtidigt som du har långsiktigt perspektiv med fokus på helheten.

 
Grundläggande krav för tjänsten
- Högskoleutbildning om lägst 180 hp/120 p alternativt är du/har du varit anställd som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare
- Minst två års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50% under sammanlagt två år
- Mycket goda kunskaper att kommunicera på svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.

 
Övriga meriter för tjänsten
- Utbildning inom att leda och föra olika typer av samtal
- Erfarenhet av kundkontakter via digitala kanaler och att ge råd till kunder vid användandet av E-tjänster
- Erfarenhet av arbetsförmedlingsverksamhet och arbetsmarknadsfrågor
- Goda kunskaper att kommunicera på engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 
Vårt erbjudande
Placeringsort, Järfälla. Tillträde efter överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi är en arbetsplats där vi stöttar varandra, du har alltid en kollega nära till hands. Vårt ledarskap är nära och coachande och uppmuntrar till delaktighet, motivation och ansvarstagande. Våra öppettider är vardagar kl. 8 – 16. Vi sitter i kontorslandskap och arbetet är kundintensivt och dynamiskt. Du får intern grundutbildning och möjlighet till kompetensutveckling. 

Vi erbjuder även förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-04-18.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet samt intyg som styrker kraven på utbildning om minst 180hp/120p samt intyg om arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss.

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu

Arbetsförmedlare till arbetsförmedlingen i Järfälla

Läs mer Feb 21
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Sektionens/enhetens uppdrag

Till vår enhet Regiongemensamma Uppdrag i Stockholm söker vi nu ett antal arbetsförmedlare, som vill stötta arbetssökande som vill starta eget.

Placeringsorten: Stockholm, Järfälla.

Beskrivning av tjänsten

I dina arbetsuppgifter ingår att bedöma sökandens affärsidéer och bifalla bidrag för start av egen näringsverksamheten. Tillsammans med arbetssökande ska du göra planeringar överenskommelser och samordna olika aktiviteter innan ärendet skickas till en extern konsult för vidare hantering. Beslutsfattande och administration är en stor del av arbetet, samt svara på frågor om arbetsmarknaden och om hur man söker arbete.

Du ska vara bra på att lyssna och prata med människor, ge god service och se möjligheter.
Du kommer att tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig och förklara stora textmängder på ett begripligt sätt för våra sökandenDu är kommunikativ i tal och skrift och kan anpassa ditt språk till olika situationer. Du arbetar utifrån Arbetsförmedlingens värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande. Du arbetar på ett effektivt sätt i våra system och är bra på att fatta beslut.
Arbetet är kundintensivt, dynamiskt och kräver hög grad av flexibilitet.

I din roll som arbetsförmedlare och statstjänsteman arbetar du hela tiden utifrån uppdrag som snabbt kan förändras och utvecklas. Det är därför viktigt att du ser förändringar och nya förutsättningar som en möjlighet och vill ta en aktiv roll i verksamhetens utveckling.Den miljö du arbetar i är kundintensiv och ställer höga krav på service, tydlighet och förmåga att strukturera och prioritera.
Arbetet kräver att du arbetar proaktivt och tar egna initiativ utifrån givna ramar och regelverk. Att tolka och tillämpa regelverket samt informera om och följa upp på ett rättssäkert sätt är andra viktiga delar av arbetet. I arbetet ingår även att dokumentera och administrera i våra IT-system.

Du ställer dig bakom och arbetar utifrån Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Som person trivs du med att entusiasmera andra och visa på möjligheter med digitala lösningar.
Du tycker om att ha många kontaktytor, att jobba i team och att dela med dig av din kunskap till andra.

Grundläggande krav för tjänsten

- Högskoleutbildning om lägst 180 hp/120 p, alternativt är du/har du varit anställd som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare.
- Minst två års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50 procent under sammanlagt två år.
- Mycket goda kunskaper att kommunicera på svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.

Meriterande för tjänsten är:

- Drivit ett eget företag och har entreprenörs anda
- Erfarenhet från arbete som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen eller annan myndighet.
- Goda kunskaper om arbetsmarknadsfrågor.
- Erfarenhet av myndighetsutövning.
- Talar andra språk förutom svenska

Vårt erbjudande

Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Stockholm Järfälla.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 7 mars 2022.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg och intyg som styrker kraven om utbildning och arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu

Arbetsförmedlare till VO Direkt Kultur Media, Stockholm

Läs mer Sep 27
Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?
Kundsupport och Ersättning, Enheten Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande specialförmedling inom kultur –och medieområdet.

Vi tillhör verksamhetsområde Arbetsförmedlingen Direkt och våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Just nu söker vi två arbetsförmedlare till vårt Stockholmskontor i Järfälla.

Arbetsförmedlingen Kultur Media har uppdraget att ge arbetsgivare och arbetssökande enhetlig, effektiv och kvalificerad arbetsförmedlingsservice. Detta sker genom e-tjänster och personliga service som vi erbjuder främst via telefon och e-post. Vi strävar efter att fler och fler kunder ska få sin service via webb och telefon. Målet är att ge rätt service, i rätt tid och i rätt kanal.

Välkommen att söka jobb som arbetsförmedlare hos oss på Kultur Media arbetssökande. Gillar du att ha många kundkontakter och att coacha andra? Hos oss finns alla möjligheter!

Arbetsuppgifter
Du kommer att ge service och stöd till arbetssökande från hela landet via telefon och digitala kanaler. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att stötta arbetssökande att ta nästa steg mot arbete eller utbildning, svara på frågor om att söka jobb och mycket annat. Vidare kommer du att tolka och tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig stora textmängder och förklara vad det betyder. Du är kommunikativ såväl muntligt som skriftligt och kan anpassa ditt språk till situation och kanal.

Grundläggande Kvalifikationskrav
- Universitet/högskoleutbildning omfattande minst 180 hp (120 tidigare poängsystem) alternativt har varit eller är anställd som arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen och har goda kunskaper om vårt uppdrag samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50 procent under sammanlagt två år
- Mycket goda kunskaper att kommunicera på svenska i tal och skrift samt har god läsförståelse.

Övriga meriter för tjänsten
- Utbildning inom att leda och föra olika typer av samtal
- Erfarenhet av kundkontakter via digitala kanaler och att ge råd till kunder vid användandet av E-tjänster
- Erfarenhet av arbetsförmedlingsverksamhet och arbetsmarknadsfrågor
- Goda kunskaper att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Som person är du kundorienterad och serviceinriktad, du är bra på att lyssna och prata med människor samt ge god service och ser möjligheter. I ditt arbete är du kommunikativ och lyhörd samtidigt som du arbetar utifrån vår värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande. Vidare är du flexibel och ser möjligheter i förändringar samtidigt som du har långsiktigt perspektiv med fokus på helheten.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Anställningen är en visstidsanställning på 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi är en arbetsplats där vi stöttar varandra, du har alltid en kollega nära till hands. Vårt ledarskap är nära och coachande och uppmuntrar till delaktighet, motivation och ansvarstagande. Vi främjar hälsa på arbetsplatsen och vill att du nyttjar ditt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Våra öppettider är vardagar kl. 8 – 16. Vi sitter i kontorslandskap och arbetet är kundintensivt och dynamiskt. Du får intern grundutbildning, möjlighet till kompetensutveckling, friskvård, bra semestervillkor samt andra förmåner.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan elektroniskt senast 2021-10-11 via vårt rekryteringssystem. Märk ansökan med Af-2021/0073 8773. Bifoga ett CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet, ett personligt brev samt intyg/betyg. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor elektroniskt. Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsprocess, där urvalet sker vi flera steg via kvalifikationer, arbetspsykologiska tester och kompetensbedömning, intervjuer samt referenstagning. 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu

Andra jobb i Järfälla från Arbetsförmedlingen

Nedan visas andra jobb i Järfälla från Arbetsförmedlingen .

Arbetsförmedlare till Enheten Kultur Media, Järfälla

Arbetsförmedlare
Läs mer Jun 3
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Arbetsförmedlingen, VO Direkt, Enheten Kultur Media

 Enhetens uppdrag

Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande specialförmedling inom kultur –och medieområdet.

Vi tillhör verksamhetsområde Arbetsförmedlingen Direkt och våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Just nu söker vi tre arbetsförmedlare med placering i Järfälla, Stockholm.

Arbetsförmedlingen Kultur Media har uppdraget att ge arbetsgivare och arbetssökande enhetlig, effektiv och kvalificerad arbetsförmedlingsservice. Detta sker genom e-tjänster och personliga service som vi erbjuder främst via telefon och e-post. Vi strävar efter att fler och fler kunder ska få sin service via webb och telefon. Målet är att ge rätt service, i rätt tid och i rätt kanal.

Beskrivning av tjänsten

Du kommer att ge service och stöd till arbetssökande från hela landet via telefon och digitala kanaler. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med arbetssökande göra planeringar och överenskommelser för att gå vidare till arbete eller studier. Även beslutsfattande och administration är en stor del av arbetet, såsom att svara på frågor om det som rör arbetsmarknaden samt inom Kultur och Media och att söka arbete. En stor del i Arbetsförmedlingens uppdrag är att förhindra och minska långtidsarbetslösheten.

Du är bra på att lyssna och prata med människor, ge god service och se möjligheter. Du kommer att tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig och förklara stora textmängder. Du är kommunikativ såväl muntligt som skriftligt och kan anpassa ditt språk till situation och kanal. Du arbetar utifrån vår värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande. Du jobbar effektivt i system och är bra på att fatta beslut. Arbetet är kundintensivt, dynamiskt och kräver hög grad av flexibilitet.

Du ställer dig bakom och arbetar utifrån Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Som person trivs du med att entusiasmera andra och visa på möjligheter med digitala lösningar. Du tycker om att ha många kontaktytor, att jobba i team och att dela med dig av din kunskap till andra.

 Grundläggande krav för tjänsten

- Högskoleutbildning om lägst 180 hp/120 p alternativt är du/har du varit anställd som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare
- Minst två års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50% under sammanlagt två år
- Mycket goda kunskaper att kommunicera på svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.

 

Övriga meriter för tjänsten

- Utbildning inom att leda och föra olika typer av samtal
- Erfarenhet av kundkontakter via digitala kanaler och att ge råd till kunder vid användandet av E-tjänster
- Erfarenhet av arbetsförmedlingsverksamhet och arbetsmarknadsfrågor
- Goda kunskaper att kommunicera på engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av arbete med arbetsinriktad rehabilitering alternativt arbete med personer med funktionsnedsättning

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande

Placeringsort, Järfälla. Tillträde efter överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi är en arbetsplats där vi stöttar varandra, du har alltid en kollega nära till hands. Vårt ledarskap är nära och coachande och uppmuntrar till delaktighet, motivation och ansvarstagande. Våra öppettider är vardagar kl. 8 – 16. Vi sitter i kontorslandskap och arbetet är kundintensivt och dynamiskt. Du får intern grundutbildning och möjlighet till kompetensutveckling. 

Vi erbjuder även förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 20/6-2022.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet samt intyg som styrker kraven på utbildning om minst 180hp/120p samt intyg om arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss.

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu

Kvalificerad handläggare med inriktning mot skyddade personuppgifter

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 4
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Avdelningen Stärka förutsättningar är placerad på Arbetsförmedlingens huvudkontor, verkar inom verksamhetsområde Arbetssökande.

Avdelningen koordinerar och samordnar myndighetsövergripande arbete utifrån sitt funktionsansvar. Avdelningen består av tre enheter med olika inriktningar men med ett nära samarbete.

Tjänsten som erbjuds ligger på enheten Arbetsmarknadsinsatser som ansvarar för flera av myndighetens program samt har sektorsansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering och etableringsprogrammet. Enhetens arbete syftar till att skapa förutsättningar för arbete genom att identifiera behov av stöd, förebygga och bryta långtidsarbetslöshet, sörja för god förvaltning och trygga förutsättningar för att genomföra arbetsmarknadspolitiken. Enheten består av två sektioner varav den lediga tjänsten har sin placering på sektion Arbetsmarknadsinsatser.

Beskrivning av tjänsten
Arbetet som kvalificerad handläggare med inriktning mot kunder med skyddade personuppgifter är en viktig del i Arbetsförmedlingens uppdrag är att utöva god förvaltning, vilket vilar på den statliga värdegrunden och förvaltningsrättsliga principer. Det innebär att du som statstjänsteperson har ett ansvar kring ordning, saklighet och objektivitet i arbetet. Arbetet har hög rättssäkerhet med välgrundade och välmotiverade beslut där uppgifter och ärenden hanteras på ett enhetligt och korrekt sätt.

Du kommer att på egen hand och i samarbete med andra utveckla och förvalta arbetet med skyddade personuppgifter och ha ett övergripande samordnade ansvar för avdelningens arbete i frågan. Det innebär bland annat att bevaka och utveckla arbetssätt, metoder och metodstöd samt anpassa dem efter lärdomar och insikter från utvecklingsarbetet. Du är ofta samordnande och pådrivande gentemot andra, såväl internt som med våra externa samverkanspartners.

Du kommer utöver detta ha ett särskilt uppdrag och ansvar för att vara ett stöd för regionerna och IT, samt för att ta fram/uppdatera handläggarstöd och manualer för handläggning.

Du kan också komma att delta i andra uppdrag, så som regleringsbrev liksom andra av avdelningens beslutade uppdrag.

Grundläggande krav för tjänsten
- Högskoleexamen om lägst 180hp/120p, samhällsvetenskap, juridik, IT alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av arbete med skyddade personuppgifter inom offentlig förvaltning
- Minst två års ledarerfarenhet tex. projektledning eller motsvarande

Övriga meriter för tjänsten
- Analytisk förmåga, kunna hantera komplex information, analysera och dra slutsatser från styrdokument och skapa en förståelse för din del i helheten. God förmåga att analysera, planera och prioritera rätt saker i ditt arbete.

- Deltagit i arbete med utveckling av systemstöd.

För att trivas hos oss behöver du ha en hög förmåga att driva och arbeta självständigt utifrån olika uppdrag. Du behöver vara flexibel då förutsättningar och styrning kan påverka arbetet på kort varsel och ställa krav på nya prioriteringar. Du behöver ha god samarbetsförmåga. Att dokumentera och skriva är en stor del av arbetet och du kommer även läsa och hantera stora mängder information som berör ditt arbete.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en visstidsanställning till och med sista december 2022 på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är enligt överenskommelse och vi erbjuder hybridarbete om 49/51%.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-04-18.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

 

Rekryterande chef; AnnaCarin Söderström, annacarin.soderstrom@arbetsformedlingens.se

Saco:  Arild Vågen, 010-488 85 16

ST: Katharina Vahlman, 010-487 59 41

Seko: Carola Persson, 010-486 85 11

Rekryteringspartner; Albin Hortell, albin.hortell@arbetsformedlingen.se

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu

Arbetsförmedlare till Enheten Kultur Media, Järfälla

Arbetsförmedlare
Läs mer Apr 4
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Enhetens uppdrag
Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande specialförmedling inom kultur –och medieområdet.

Vi tillhör verksamhetsområde Arbetsförmedlingen Direkt och våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Just nu söker vi tre arbetsförmedlare till Järfälla i Stockholm.

Arbetsförmedlingen Kultur Media har uppdraget att ge arbetsgivare och arbetssökande enhetlig, effektiv och kvalificerad arbetsförmedlingsservice. Detta sker genom e-tjänster och personliga service som vi erbjuder främst via telefon och e-post. Vi strävar efter att fler och fler kunder ska få sin service via webb och telefon. Målet är att ge rätt service, i rätt tid och i rätt kanal.

 
Beskrivning av tjänsten
Du kommer att ge service och stöd till arbetssökande från hela landet via telefon och digitala kanaler. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att stötta arbetssökande att ta nästa steg mot arbete eller utbildning, svara på frågor om att söka jobb och mycket annat.  Vidare kommer du att tolka och tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig stora textmängder och förklara vad det betyder. Du är kommunikativ såväl muntligt som skriftligt och kan anpassa ditt språk till situation och kanal.

Som person är du kundorienterad och serviceinriktad, du är bra på att lyssna och prata med människor samt ge god service och ser möjligheter. I ditt arbete är du kommunikativ och lyhörd samtidigt som du arbetar utifrån vår värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande. Vidare är du flexibel och ser möjligheter i förändringar samtidigt som du har långsiktigt perspektiv med fokus på helheten.

 
Grundläggande krav för tjänsten
- Högskoleutbildning om lägst 180 hp/120 p alternativt är du/har du varit anställd som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare
- Minst två års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50% under sammanlagt två år
- Mycket goda kunskaper att kommunicera på svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.

 
Övriga meriter för tjänsten
- Utbildning inom att leda och föra olika typer av samtal
- Erfarenhet av kundkontakter via digitala kanaler och att ge råd till kunder vid användandet av E-tjänster
- Erfarenhet av arbetsförmedlingsverksamhet och arbetsmarknadsfrågor
- Goda kunskaper att kommunicera på engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 
Vårt erbjudande
Placeringsort, Järfälla. Tillträde efter överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi är en arbetsplats där vi stöttar varandra, du har alltid en kollega nära till hands. Vårt ledarskap är nära och coachande och uppmuntrar till delaktighet, motivation och ansvarstagande. Våra öppettider är vardagar kl. 8 – 16. Vi sitter i kontorslandskap och arbetet är kundintensivt och dynamiskt. Du får intern grundutbildning och möjlighet till kompetensutveckling. 

Vi erbjuder även förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-04-18.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet samt intyg som styrker kraven på utbildning om minst 180hp/120p samt intyg om arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss.

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu

Arbetsförmedlare till arbetsförmedlingen i Järfälla

Arbetsförmedlare
Läs mer Feb 21
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Sektionens/enhetens uppdrag

Till vår enhet Regiongemensamma Uppdrag i Stockholm söker vi nu ett antal arbetsförmedlare, som vill stötta arbetssökande som vill starta eget.

Placeringsorten: Stockholm, Järfälla.

Beskrivning av tjänsten

I dina arbetsuppgifter ingår att bedöma sökandens affärsidéer och bifalla bidrag för start av egen näringsverksamheten. Tillsammans med arbetssökande ska du göra planeringar överenskommelser och samordna olika aktiviteter innan ärendet skickas till en extern konsult för vidare hantering. Beslutsfattande och administration är en stor del av arbetet, samt svara på frågor om arbetsmarknaden och om hur man söker arbete.

Du ska vara bra på att lyssna och prata med människor, ge god service och se möjligheter.
Du kommer att tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig och förklara stora textmängder på ett begripligt sätt för våra sökandenDu är kommunikativ i tal och skrift och kan anpassa ditt språk till olika situationer. Du arbetar utifrån Arbetsförmedlingens värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande. Du arbetar på ett effektivt sätt i våra system och är bra på att fatta beslut.
Arbetet är kundintensivt, dynamiskt och kräver hög grad av flexibilitet.

I din roll som arbetsförmedlare och statstjänsteman arbetar du hela tiden utifrån uppdrag som snabbt kan förändras och utvecklas. Det är därför viktigt att du ser förändringar och nya förutsättningar som en möjlighet och vill ta en aktiv roll i verksamhetens utveckling.Den miljö du arbetar i är kundintensiv och ställer höga krav på service, tydlighet och förmåga att strukturera och prioritera.
Arbetet kräver att du arbetar proaktivt och tar egna initiativ utifrån givna ramar och regelverk. Att tolka och tillämpa regelverket samt informera om och följa upp på ett rättssäkert sätt är andra viktiga delar av arbetet. I arbetet ingår även att dokumentera och administrera i våra IT-system.

Du ställer dig bakom och arbetar utifrån Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Som person trivs du med att entusiasmera andra och visa på möjligheter med digitala lösningar.
Du tycker om att ha många kontaktytor, att jobba i team och att dela med dig av din kunskap till andra.

Grundläggande krav för tjänsten

- Högskoleutbildning om lägst 180 hp/120 p, alternativt är du/har du varit anställd som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare.
- Minst två års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50 procent under sammanlagt två år.
- Mycket goda kunskaper att kommunicera på svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.

Meriterande för tjänsten är:

- Drivit ett eget företag och har entreprenörs anda
- Erfarenhet från arbete som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen eller annan myndighet.
- Goda kunskaper om arbetsmarknadsfrågor.
- Erfarenhet av myndighetsutövning.
- Talar andra språk förutom svenska

Vårt erbjudande

Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Stockholm Järfälla.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 7 mars 2022.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg och intyg som styrker kraven om utbildning och arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu

Arbetsförmedlare till VO Direkt Kultur Media, Stockholm

Arbetsförmedlare
Läs mer Sep 27
Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?
Kundsupport och Ersättning, Enheten Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande specialförmedling inom kultur –och medieområdet.

Vi tillhör verksamhetsområde Arbetsförmedlingen Direkt och våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Just nu söker vi två arbetsförmedlare till vårt Stockholmskontor i Järfälla.

Arbetsförmedlingen Kultur Media har uppdraget att ge arbetsgivare och arbetssökande enhetlig, effektiv och kvalificerad arbetsförmedlingsservice. Detta sker genom e-tjänster och personliga service som vi erbjuder främst via telefon och e-post. Vi strävar efter att fler och fler kunder ska få sin service via webb och telefon. Målet är att ge rätt service, i rätt tid och i rätt kanal.

Välkommen att söka jobb som arbetsförmedlare hos oss på Kultur Media arbetssökande. Gillar du att ha många kundkontakter och att coacha andra? Hos oss finns alla möjligheter!

Arbetsuppgifter
Du kommer att ge service och stöd till arbetssökande från hela landet via telefon och digitala kanaler. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att stötta arbetssökande att ta nästa steg mot arbete eller utbildning, svara på frågor om att söka jobb och mycket annat. Vidare kommer du att tolka och tillämpa vårt regelverk vilket kräver att du snabbt kan ta till dig stora textmängder och förklara vad det betyder. Du är kommunikativ såväl muntligt som skriftligt och kan anpassa ditt språk till situation och kanal.

Grundläggande Kvalifikationskrav
- Universitet/högskoleutbildning omfattande minst 180 hp (120 tidigare poängsystem) alternativt har varit eller är anställd som arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen och har goda kunskaper om vårt uppdrag samt bedöms ha goda förutsättningar att leva upp till dagens krav på arbetsförmedlare.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet, sammantaget arbete minst på 50 procent under sammanlagt två år
- Mycket goda kunskaper att kommunicera på svenska i tal och skrift samt har god läsförståelse.

Övriga meriter för tjänsten
- Utbildning inom att leda och föra olika typer av samtal
- Erfarenhet av kundkontakter via digitala kanaler och att ge råd till kunder vid användandet av E-tjänster
- Erfarenhet av arbetsförmedlingsverksamhet och arbetsmarknadsfrågor
- Goda kunskaper att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Som person är du kundorienterad och serviceinriktad, du är bra på att lyssna och prata med människor samt ge god service och ser möjligheter. I ditt arbete är du kommunikativ och lyhörd samtidigt som du arbetar utifrån vår värdegrund och har ett respektfullt och positivt bemötande. Vidare är du flexibel och ser möjligheter i förändringar samtidigt som du har långsiktigt perspektiv med fokus på helheten.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Anställningen är en visstidsanställning på 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi är en arbetsplats där vi stöttar varandra, du har alltid en kollega nära till hands. Vårt ledarskap är nära och coachande och uppmuntrar till delaktighet, motivation och ansvarstagande. Vi främjar hälsa på arbetsplatsen och vill att du nyttjar ditt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Våra öppettider är vardagar kl. 8 – 16. Vi sitter i kontorslandskap och arbetet är kundintensivt och dynamiskt. Du får intern grundutbildning, möjlighet till kompetensutveckling, friskvård, bra semestervillkor samt andra förmåner.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan elektroniskt senast 2021-10-11 via vårt rekryteringssystem. Märk ansökan med Af-2021/0073 8773. Bifoga ett CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet, ett personligt brev samt intyg/betyg. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor elektroniskt. Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsprocess, där urvalet sker vi flera steg via kvalifikationer, arbetspsykologiska tester och kompetensbedömning, intervjuer samt referenstagning. 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Ansök nu